Robotterne kommer

Er det os, der styrer dem eller omvendt? Automatisering og teknologi vinder mere og mere indpas i en verden i hastig forandring. I den forbindelse er fænomenet Industri 4.0 blevet lanceret. Robotter indtager med syvmileskridt arbejdsmarkedet og tager over, hvor det tidligere var menneskehænder, der udførte en given opgave. Med teknologiens mange muligheder øger virksomheder deres konkurrenceevne som følge af …

Min ambition er at lære så meget som muligt!

44-årige Hasan Topcu flytter fra Tyrkiet til Danmark i 1993. Og selvom han dengang er for ung til for alvor at komme ud på det tyrkiske arbejdsmarked, er han fuldt ud klar over, hvilke fordele det bringer med sig at være en del af det danske: – I Tyrkiet er det arbejdsgiveren, der sætter dagsordenen og bestemmer, om du skal …

Kompetenceudvikling fremtidssikrer ufaglært arbejdskraft

Tendensen i samfundet går kun i én retning: Der bliver færre og færre jobs, der henvender sig til ufaglært arbejdskraft. Robotter og kunstig intelligens står på spring for at tage over. Derfor er det nødvendigt, at virksomheder lægger sig i selen for at opkvalificere ikke faglærte medarbejdere. Vi har et fælles ansvar for at holde medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet …

Alle kan noget

Opgaven ligger i, at virksomheder får øje på, hvad det er og giver folk en ny chance  Det er en stor samfundsmæssig udfordring at få mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i job. Virksomheder med fokus på CSR er med til at løfte en del af ansvaret, og der findes heldigvis redskaber og støtteordninger, der kan bidrage til at lette processen. …

Parløb mellem Jobcenter Horsens og Logistikkompagniet bragte ledige tilbage på arbejdsmarkedet

Et tæt samarbejde mellem Horsens Kommune og Logistikkompagniet betød, at 30 medarbejder fik job på lageret i Horsens – deriblandt mange langtidsledige. Da virksomheden i juni 2018 åbnede sin afdeling i Horsens, fik den en henvendelse fra butikskæden Normal, der akut manglede lagermedarbejdere. Kundelogistikchef hos Logistikkompagniet, Jan Glintborg, kontaktede Horsens Kommunes jobcenter med ønsket om at få hjælp til at …

Logistikkompagniet vandt igen CSR People Prize

I år var det så 20. gang at prisen skulle uddeles. Grundet jubilæet var det i år en særlig jubilæumspris, hvor kriteriet for nominering var, at man tidligere skulle have været vinder eller nomineret. Det vil sige, at årets vinder er ”vindernes vinder” gennem 20 år. Første gang Logistikkompagniet vandt prisen var i 2016. Vi er selvfølgelig voldsomt stolte over – …

Logistikkompagniets ’soldater’

Carsten Moberg sætter Logistikkompagniet på landkortet i 2009. Forud er gået en ansættelse i en anden logistikvirksomhed, men krisen kradser, og Carsten overtager kundeporteføljen for at starte sin egen virksomhed. Et nyt navn skal der til, og den kommende virksomhedsejer går i gang med at summe over, hvad der passer til de visioner, han har for sit nye firma. Firmanavnet …

Vores engagement i uddannelse af elever handler om at berige erhvervslivet med dygtige og helstøbte mennesker

4 elever er på nuværende tidspunkt ansat inden for lager og logistik samt lager og transport hos Logistikkompagniet – et antal elever, som afspejler den beregning for praktikplads-AUB, virksomheden er normeret til fra politisk hold. Målet er imidlertid at fordoble antallet af elever allerede fra efteråret 2018. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mangler der samlet set 10.330 praktikpladser på landsplan. Og selvom …

Hos Logistikkompagniet fandt jeg min rette hylde!

Som så mange andre på landets erhvervsskoler møder Eva den udfordring, det er at finde en læreplads. Ikke fordi hun ikke selv er opsøgende, men fordi det at udvikle og uddanne fremtidens arbejdskraft og dermed helstøbte menneske ikke har været en samfundsmæssig prioritering på lige fod med at øge tilgangen til de boglige gymnasiale uddannelser. – Jeg afslutter min læretid …

Mønsterbryder bryder ud og tager kegler på CBS!

For 5. år i træk anerkender Logistikkompagniet den dimittend, der har opnået årgangens højeste karaktergennemsnit på HD SCM – en 2-årig uddannelse i Supply Chain Management på CBS. Og i år går anerkendelsen for den ekstraordinære indsats og checken på 10.000 kroner til den 42-årige hollandsk-danske Robert van der Valk for et karaktergennemsnit på 10,8. Supply Chain Management handler om …