Robotterne kommer

Er det os, der styrer dem eller omvendt? Automatisering og teknologi vinder mere og mere indpas i en verden i hastig forandring. I den forbindelse er fænomenet Industri 4.0 blevet lanceret. Robotter indtager med syvmileskridt arbejdsmarkedet og tager over, hvor det tidligere var menneskehænder, der udførte en given opgave. Med teknologiens mange muligheder øger virksomheder deres konkurrenceevne som følge af …