5 råd du ikke vil undvære ved store logistikprojekter

Store forandringer i jeres logistik kræver en plan og overblik. Her får du vores 5 gode råd til at gennemgøre forandringer med succes.

Store forandringer er ofte forretningskritiske og belaster organisationen. Eksempler herpå er:

 • Nyetablere og/eller nyindrette lageret
 • Flytte til nyt lager og måske ny geografi
 • Udvide lageret markant
 • Markante sæsonudsving
 • Udskifte WMS systemet
 • Sammenlægge enheder, kompleks status, eksekvere på nye processer og lignende projekter

1. Tilfør ekstra ledelsesressourcer

Eksekvering af planer må sjælden påvirke den løbende drift og måltal. Og almindeligvis er alle logistikfunktioner dimensioneret til den faktiske opgavemængde.

Derfor risikerer I, at den daglige drift optager jeres ressourcer og påvirker jeres forbedringsprojekt negativt. Med andre ord ”I rammes af hverdagen”.

Vores anbefaling er at tilføre ekstra ledelsesressource til projektet. Både for at sikre den nødvendige opfølgning og fremdrift, men også for i rette tid at kunne foretage korrigerende handlinger. Det sikrer det rette fokus og overblik!

2. Undgå ineffektiv belastning af bemandingen

Forandringer giver ofte ekstraordinære opgaver, der skal laves samtidigt med de almindelige opgaver, hvilket belaster den faste bemanding.

At leje et selvkørende team er vores anbefaling, fordi I så ikke trækker unødigt på egne i forvejen pressede ressourcer. Dermed sikrer I oppetid på leverancemålene. Desuden har et eksternt team den fordel, at de tilfører ny erfaring og nye måder at løse tingene på. Dermed kan teamet supplere den nye forventede kultur.

3. Få input til at fange de nye ”lavt hængende frugter”

Selv de bedste planer opfanger ikke alle gevinster, og ofte giver nye metoder inspiration til øget gevinst.

Når ledelsesressourcen øges med ekstern leder, anbefaler vi, at det er en erfaren logistikleder. Både for at skabe et sparringsmiljø, der øger chancen for at finde og høste de lavest hængende frugter, men også for at forstærke muligheden for at finde de rigtige løsninger på uforudsete hændelser.

4. Beskriv de faktiske arbejdsprocesser korrekt

Mange lagerfunktioner benytter ikke procesbeskrivelser aktivt. Eller har alene generelle teoretiske beskrivelser, der ikke kan bruges specifikt i hverdagen.

Måske er procesbeskrivelserne fokuseret på enkeltpersoner og deres evner til at udføre de konkrete opgaver, hvorved I risikerer at suboptimere processerne. Dertil kan komme en høj risiko for at medarbejderrotation giver tab af kompetencer og effektivitet.

Løsningen til optimering ligger i at beskrive den faktiske og korrekte proces, når I er kommet i driftsmode.

Moderne eksterne lagerledere arbejder naturligt med disse værktøjer. Både fordi de definerer snitflader for den eksterne bemanding, men også fordi de skal være praktisk anvendelige for at forkorte opstartstider og give mulighed for rotationer.

5. Opbygning på ny lokation kræver to organisationer

Det er for de fleste umuligt at lukke lageret, når der skal bygges en ny organisation eller indretning op. Man ender derfor med at prøve at ”blæse og have mel i munden på samme tid”. Med det resultat at organisationen presses og lider i en periode og medarbejderne skal levere dobbeltindsats.

Vi foreslår, at I vælger en ekstern bemanding, der er organiseret med de rette kompetencer inkl. ledelse. Derved får I et dobbelt logistikmiljø i forandringsprocessen samt et bemandingsberedskab, der kan kompensere for systemfejl og nedbrud.

Sammenfatning af vores anbefalinger

Vores fem forslag, der forbedrer din plan for optimering:

 1. Brug eksterne ledelsesressourcer, der øger dit overblik og evne til at fuldføre din plan
 2. Vælg selvkørende teams der reelt aflaster den faste bemanding
 3. Benyt en erfaren logistikleder, der kan supplere dig og dine beslutninger
 4. Udform korrekte processer i praktiske versioner, når først I er gået i driftsfase
 5. Vælg en ekstern bemandingsløsning på den nye lokation, der har ledelsesmuskler til opbygning og eksekvering af rette kultur, processer og beredskab. Evt. for senere overtagelse