5 tips til hvordan I får mere succes med elever

Vi har samlet en række tips til, hvordan I får succes med at ansætte elever fra erhvervsskolerne. Vores tips bygger på egne erfaringer og fejl fra årligt at uddanne 3 elever.

Elever er med til sikre jer dygtige medarbejdere. De er motiverede og nysgerrige, fordi de aktivt har valgt branchen. Det ser vi, når vi sender dem ud til vores kunder, som er glade for elevernes arbejde og indsats. Fremadrettet vil vi derfor selv øge antallet af elever. Vores officielle mål er, at 7% af vores medarbejdere skal være i lære.

Konkret gør vi sådan:

1. Fokus på elevplanen

Eleverne har en elevplan, som sikrer, at de får erfaring med forskellige arbejdsopgaver. Det er vigtigt, at virksomheden har fokus på denne plan, så eleven får mest mulig udbytte af sin praktik.

Det lyder som en selvfølge. Men i den travle hverdag kan man ende med at elevplanen bliver nedprioriteret. Den fejl har vi selv begået og lært af.

2. Udpeg en ansvarlig for eleverne

Udpeg en ansvarlig for eleverne, som kontinuerligt følger op på deres trivsel og deres elevplan. Kører tingene ikke optimalt, er det den ansvarliges opgave at tage fat i den nærmeste leder.

Dermed fanger I problemer i opløbet.

3. Faste statusmøder

Har I flere elever, er det en god ide at samle eleverne et par gange om året, hvor de kan meningsudveksle og sparre med hinanden. Det giver inspiration og konkret hjælp til den enkelte elev.

Eksempelvis kan de give hinanden inspiration og input til opgaver på skolen.

4. Tæt samarbejde med uddannelsesstedet

Sørg for et tæt samarbejde og dialog med jeres lokale uddannelsessted. Skolerne kan hjælpe til at finde elever samt planlægge forløbet sammen med jer.

Logistikkompagniet har eksempelvis sammen med TEC Hvidovre lavet en plan, så vores elever ikke går på skolen på samme tid. Det gør det lettere at planlægge produktionen.

5. Skab faglig stolthed og udviklingsmuligheder

Skal vi selv sige det, er lagerlogistik det vigtigste i verden. Uden lagermedarbejdere ville verden gå i stå og fysiske varer ville aldrig nå frem til slutbrugeren.

Det budskab giver vi videre til vores elever. De skal være stolte af deres arbejde og forstå hvor vigtig deres funktion er. De skal med andre ord føle samme stolthed, som vi selv gør.

Vi fortæller dem også, at branchen giver gode muligheder for at udvikle sig faglig. Eksempelvis ved at videreuddanne sig til lagerdisponenter, som giver eleven en åbning imod at blive lagerchef på sigt.