Alle kan noget

Opgaven ligger i, at virksomheder får øje på, hvad det er og giver folk en ny chance

 Det er en stor samfundsmæssig udfordring at få mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i job. Virksomheder med fokus på CSR er med til at løfte en del af ansvaret, og der findes heldigvis redskaber og støtteordninger, der kan bidrage til at lette processen.

Socialt ansvar i samarbejde med jobcentre

Socialt ansvar er inden for de senere år blevet et punkt, der vejer tungt på dagsordenen. Værktøjskassen, der kan give virksomheder en hjælpende CSR-hånd, rummer bl.a. muligheden for fleksjob, virksomhedspraktik, mentorordninger, arbejdsprøvning og handicapkompenserende ordninger.

I alle tilfælde er det det lokale jobcenter, der skal med på banen, så virksomheden via et samarbejde kan åbne døren for personer, der igennem længere tid har været uden for arbejdsmarkedet.

CSR og integration

Logistikkompagniet er en af de få virksomheder i Danmark, som har en mentor ansat til at støtte og hjælpe borgere til en ny chance i livet og på jobmarkedet. Adskillige kommuner, herunder Vallensbæk, Ishøj, Greve, Roskilde og Københavns Kommuner, står i kø for at få ledige i et afklarende praktikforløb. I fællesskab er der udviklet et succesfuldt parløb med kommunerne, hvor praktisk arbejde hos Logistikkompagniets afdelinger bliver kombineret med sprogundervisning i kommunerne.

Dette tiltag er én af årsagerne til, at CSR People Prize for anden gang på blot tre år er blevet tildelt Logistikkompagniet.

Gevinst overstiger indsats

Målrettet og fokuseret arbejde med at bringe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i job er en gevinst for både virksomheden og de personer, der får mulighed for igen at blive indlemmet i den arbejdende del af befolkningen.

Det kræver ganske vist overskud at drive en virksomhed, hvor mangfoldighed er en af grundpillerne. De medarbejdere, der f.eks. kommer med anden etnisk baggrund end dansk, en plettet straffeattest eller nedsat arbejdsevne som følge af handicap og sygdom, har ofte brug for mere hjælp og opmærksomhed end øvrige ansatte.

Men når dagen er omme, er der overskud på den mentale konto. Gevinsten ved at hjælpe et andet menneske til en meningsfuld hverdag overstiger langt den indsats, det kræver at sluse en udsat medarbejder ind i virksomheden.

Også økonomisk giver det bonus at udvise social ansvarlighed.

Sans for rummelighed

Når det er en kulørt menneskepalette, der udgør arbejdskraften, udvikles sansen for rummelighed til gavn for alle.

Diversitet medfører, at man kommer til at føle sig mere fri, når man går på arbejde, fordi der er plads til det enkelte individ. Forståelse for forskellighed og overbærenhed som følge heraf er meget lettere at udvise, når mangfoldigheden er bredt repræsenteret i virksomhedens dagligdag.

Kultur, arbejdsmiljø og integration

Det er svært at komme uden om, at det i høj grad er med til at styrke kulturen og miljøet i en virksomhed, der er sig sit sociale ansvar bevidst.

Det skaber glæde hos den enkelte at gøre en forskel for andre, og så fremmer det et positivt menneskesyn, når man er en del af en virksomhed, der udviser åbenhed og imødekommenhed over for mennesker på arbejdsmarkedets skyggeside.

CSR styrker virksomhedens brand

Afrundingsvis kommer det nok ikke som en overraskelse, at fokus på CSR også er med til at styrke virksomhedens brand.

Når en virksomhed helt bevidst arbejder med at tage et socialt ansvar, sender det et tydeligt signal til omverdenen om, at virksomhedens fundament er bygget på stærke menneskelige værdier. Det er noget, der giver positiv genlyd hos både kunder og kommende medarbejdere.