Projektløsning

I et konkurrencepræget marked kræver det nytænkning og konstant optimering af værdikæden at fastholde lønsomheden – og at skabe værdi i alle led.

Som lager- og logistikoperatør skal man have forståelse for kundens situationen og hele den markedssituation, kunden opererer i, for at kunne bidrage med løsninger, der ikke kun er håndtering af en bestemt opgave – men også er en del af en strategisk fordel, som kunderne skal have for at fastholde og udvide deres position.

Hos Logistikkompagniet er vores dygtige medarbejdere rustet til at håndtere de mange krav, der stilles til vores kunder fra deres kunder og samarbejdspartnere – kompetencer, der optimere og implementere de daglige processer.

 
Image
Med Chaufførudleje fra Logistikkompagniet er dine biler altid i gang med at gøre kunderne glade og bund- linjen endnu gladere.
Image
Logistikkompagniet tilbyder dygtige, velkvalificerede chauffører som hurtigt kan træde til, når der opstår huller i vagtplanen på grund af sygdom, ferie, barsel eller ekstraordinær travlhed.
Image
Chaufførerne bliver fast tilknyttet netop din virksomhed, hvis du beslutter dig for et længerevarende samarbejde med os. Det betyder, at chaufførerne altid ved, hvordan du vil have tingene gjort.

Logistikkompagniet ta’r bøvlet. Du ta’r fortjenesten.

Alle vores chauffører bliver omhyggeligt udvalgt og screenet. Det formelle skal selvfølgelig være i orden: kørekort, certifikater osv. Men vi er også nærmest hysteriske med at sikre os, at de chauffører, vi tilbyder til udlejning, har den rette træning og attitude, så de hurtigt fornemmer og efterlever alle dine krav til optræden, fremtræden og serviceniveau hos dine kunder allerede fra første dag.

Når du lejer chauffører hos Logistikkompagniet, står vi for alle omkostninger. Vi aflønner efter overenskomsten i forhold til Vikardirektivet. Vi står også for alt det praktiske i forhold til at briefe chaufføren på hvor og hvornår du ønsker, han eller hun skal starte arbejdsdagen hos dig.

Det fjerner alle bekymringer fra om dine biler nu også gør det, de skal: Medvirke til at gøre din forretning så succesfuld, som muligt!

Kontakt Flemming Sode på tlf +45 2065 0679 eller på fs@logistikkompagniet.dk allerede i dag.

Så kan du have en superoptimeret bilflåde i morgen.

Optælling & Status


Uanset om der er tale om flytning af lager eller den årlige status, så er optælling noget, der kræver tid og ressourcer – og som bør udføres professionelt for at minimere fejl.

Med vores professionelle teamledere i spidsen, varetager Logistikkompagniet jeres optælling, så I kan fokusere på den daglige drift.

Men lagerstatus er meget mere end optælling. Med baggrund i vores mange års erfaring inden for logistik analyserer, kvalitetssikrer og bringer vi intelligens til lagerindretning – korrigerende handlinger, der alle er med til at forebygge fejl.

Med en fleksibel bemandingsløsning skal I ikke bekymre jer om sygdom, ferie eller håndtering af spidsbelastninger. Vores omstillingsparate medarbejdere kan træde til med kort varsel, så opgaverne løses så effektivt som muligt.

 

Forbedringsprocesser


Mange virksomheder oplever, at der er potentiale for optimering af de daglige processer – men når man er en del af driften, kan det være svært at se, hvor og hvordan ændringerne skal foretages.

Logistikkompagniet har stor erfaring med forbedringsprocesser af lagerdrift. En af vores professionelle teamledere vil følge og aktivt observere den daglige drift og på baggrund af dette udforme en rækker forbedringsforslag.

Men det stopper ikke her. Hos Logistikkompagniet arbejder vi med hands on drift. Vi præsenterer ikke blot en række løsninger i mødelokalet; vi går med ud på gulvet og tager ansvar for implementeringen – og går først hjem, når alle processer forløber optimalt.

Vores dedikerede teamledere sikrer, at alle medarbejdere – vores som jeres – er komfortable med de nye processer.

Kort sagt: vi skaber målbare resultater.

Forside

Praktik

Nyheder og presse