Er der jobs til lagermedarbejdere i fremtiden?

Automatisering vinder frem inden for lagerdrift, og spørgsmålet er derfor, om jobs i vores branche er under afvikling. Vi søger bl.a. svaret i en ny rapport fra konsulentvirksomheden Valcon.

Tilbageblik

Rapporten viser, at beskæftigelsen i manuelt lagerarbejde var faldende i 2010-2015. Værst gik det ud over de mange vikarbureauer, hvis speciale var levering af uuddannede og utrænede vikarer til lageropgaverne.

Finanskrisen reducerede i en periode antallet af vikarjobs. Således blev kun halvt så mange vikarer sendt ud under finanskrisen i forhold til 2018, hvor antallet af jobs var tilbage på normalen.

Siden 2018 har man set en yderligere fremgang i antallet af vikarjobs. Virksomhederne anvender altså fortsat vikarløsningen i stor stil – til trods for øgede krav til kvalifikationer.

Forventet udvikling fremadrettet

Det forventes dog, at det manuelle lagerarbejde fremadrettet vil falde på grund af effektivisering og automatisering. Her spiller implementeringshastigheden for de nye teknologier en afgørende rolle for beskæftigelsen. Jo hurtigere nye teknologier bliver indført, jo flere arbejdspladser vil der forsvinde.

Logistik har alle dage været meget konjunkturfølsomt, og her må det formodes, at de ”lette jobs” først falder bort, da de enten automatiseres eller outsources til lande med lavere lønninger.

Beskæftigelsen inden for andre jobfunktioner med bredere arbejdsopgaver og højere kompetenceniveau forventes at stige. Dette ses fx inden for lagerekspedition, som har oplevet en stigning i beskæftigelsen.

Uddannelse er vigtig

På den ene side vil den øgede automatisering betyde tab af jobs. På samme tid stiger antallet af jobs med krav til højere kompetence.

Det betyder, at der må satses på uddannelse af lagermedarbejdere, således at disse arbejdsopgaver kan udføres rationelt og med høj kvalitet, da begge dele fremover vil være et stort konkurrenceparameter.

I 2016 var der i alt 53.837 beskæftigede på lager, men kun 906 (1,7%) elever var under uddannelse. Antallet af lagermedarbejdere er siden vokset, men antallet af elevpladser er desværre faldet. Derfor er det vigtigt, at der fremadrettet bliver uddannet flere elever.

I Logistikkompagniet har vi som mål, at 7 % af vores fastansatte skal være i gang med elevuddannelse. Desuden arbejder vi systematisk med at opkvalificere vores lagermedarbejdere. Bl.a. gennem Logistikakademiet.dk, hvor vi tilbyder online undervisning til lagerfolk.

Rapporten kan læses her https://www.danskindustri.dk/globalassets/billedarkiv/om-di/presse/dokumenter/fremtidens-transport-handel-og-logistik.pdf