God Distributions Praksis – hvad er nu det?

Kvalitetssikring indtager en stadig vigtigere plads i den daglige lagerdrift. Optimerede rutiner er med til at gøre driften effektiv og frem for alt forhindre dyre fejl.

Specielt ved håndtering af lægemidler er dette vigtigt, og derfor er kravene til kvalitetssikring ekstra høje. Disse udstikker EU via deres retningslinjer kaldet “God Distributions Praksis” (GDP). I Danmark er disse retninglinjer yderligere beskrevet via nationale bekendtgørelser.

Kort fortalt skal reglerne sikre, at lægemidlers kvalitet bibeholdes igennem alle stadier af forsyningskæden, og ingen proces må udføres, hvis den ikke er dokumenteret. Dette bl.a. for at forhindre, at der kommer forfalskede lægemidler ind i forsyningskæden.

Eksempler på konkrete krav

Konkret kræver det godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen at håndtere medicin, og der skal være et kvalitetssikringssystem, som nøjagtigt beskriver alle procedurer og ansvarsfordeling.

Lagermedarbejderne skal uddannes i GDP-principper og -retningslinjer, og der skal udpeges en “Ansvarlig Person”(AP), der altid står med det endelige ansvar for arbejdet.

Endvidere skal vareflowet sikre, at først udløbne varer sendes videre først, ligesom lokalerne skal have den korrekte temperatur, og frem for alt ikke må være tilgængelige for uautoriserede personer.

Endelig er der en række krav til kontrolbeviser og dokumentation, som er nøje beskrevet i retningslinjerne og bekendtgørelserne.

Jeg arbejder ikke med lægemidler, så hvad kan jeg bruge GDP til?

De fleste arbejder ikke med lægemidler og tænker måske, at GDP ikke er så relevant.

Principperne for God Distributions Praksis er dog relevante, idet det har vist sig, at nøje beskrevne procedurer og dokumentation er med til at forhindre fejl. Samme metode kan anvendes på alle typer af varer og skaber gode resultater, blandt andet bruges GDP også indenfor fødevarer og kosmetik.

Logistikkompagniet har arbejdet målrettet med kvalitetssikring og er i dag ISO 9001 certificeret, og vi mener, at kvalitetssikring bliver et stadig vigtigere redskab til at optimere lagerdriften og skabe en konkurrencemæssig fordel fremover.