Hvad betyder vores nye ISO 9001 certificering for dig?

Logistikkompagniet er blevet ISO 9001 certificeret. Her gennemgår vi, hvad det betyder for vores måde at arbejde på og dermed dig som kunde.

Hvad er ISO 9001

Ved en ISO 9001 certificering gennemgår man alle centrale opgaver i virksomheden, vurderer hvordan de bedst løses og nedskriver processerne.

Før vores certificering var vi ikke i samme grad bevidste omkring, hvordan vi løste vores opgaver. Grundlæggende gjorde alle bare, hvad de anså som den bedste løsning.

Nu er al opgaveløsning baseret på præcise og let tilgængelige beskrivelser, der sikrer, at de bedste arbejdsprocesser bruges af alle samt forebygger fejl.

ISO 9001 giver nye værktøjer

”ISO værktøjskassen indeholder redskaber, der hjælper os med at optimere bl.a. kommunikationen i forbindelse med løsningen af opgaver. Hvor vi tidligere ofte opererede med mundtlige aftaler, har vi nu overdragelsesdokumenter med en trin for trin beskrivelse af den enkelte opgave og den måde, den skal løses på ”, fortæller direktør i Logistikkompagniet Jan Dewald Hansen.

Med til de klare processer følger også en kompetenceplan, så vi, i tilfælde af en sygemelding, hurtigt kan finde en anden medarbejder med de rigtige kompetencer.

Endvidere beskriver ISO 9001 nøje processerne omkring medarbejderforhold, så der er styr på ansættelsesbrev, overenskomster og satser etc.

Hvad betyder det for dig som kunde?

Grundlæggende løser vi vores opgaver ude på gulvet på samme måde som altid. Forskellen er, at vi har ekstra fokus på løbende forbedringer.

Dertil har vi indført en række nye målepunkter, som skal lede os i den rigtige retning. Det drejer sig bl.a. om måling af kundetilfredshed, fremmøde og kundereklamationer.

Vi følger systematisk op på fejl for at lære af dem og sikre, at de ikke sker igen.

Det gør vi ved at blive ved med at spørge ind til fejlen, til vi finder de reelle bagvedliggende årsager i stedet for at symptombehandle. 

”Vi er blevet certificeret med et ønske om at sikre høj kvalitet for vores kunder. De skal føle sig trygge ved, at vi udfører deres opgaver, og de skal opleve, at vi gør det godt – hver gang.”, afslutter Jan Dewald Hansen