Kompetenceudvikling fremtidssikrer ufaglært arbejdskraft

Tendensen i samfundet går kun i én retning: Der bliver færre og færre jobs, der henvender sig til ufaglært arbejdskraft. Robotter og kunstig intelligens står på spring for at tage over. Derfor er det nødvendigt, at virksomheder lægger sig i selen for at opkvalificere ikke faglærte medarbejdere. Vi har et fælles ansvar for at holde medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet i job, og det kan vi gøre ved løbende at udvikle deres kompetencer. Det øger muligheden for, at ufaglært arbejdskraft fortsat kan løfte vigtige opgaver – bl.a. i transport- og logistikbranchen – og det øger chancen for, at ufaglærte hænder kan holde fast i arbejdsmarkedet.  

Uddannelse af egen arbejdskraft

Den gode nyhed er, at der står ca. 200 millioner kr.- øremærket opkvalificering og uddannelse af ledige og ufaglærte – ubrugte hen i puljer til uddannelse.

De mange millioner, der bare står og venter på at gøre nytte, kan være med til at løfte den vigtige opgave, det er at få opkvalificeret både ufaglærte og ledige, så vi frem for at hente medarbejdere fra udlandet, når kompetencerne halter, eller der mangler arbejdskraft, uddanner vores egen.

Udspil fra LO

I en såkaldt regional uddannelsespuljelander 100 millioner kr. hvert år. Spoler vi blot et par år tilbage, blev under 1/3 af pengene brugt.

Derfor kom LO i april 2018 med et udspil, der bl.a. består af et forslag om målrettet opkvalilficering, hvor der er penge at hente fra opkvalificeringspuljen. Puljen er etableret for at sikre, at dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere bliver klædt fagligt på, så de kan varetage jobs på områder, hvor der mangler hænder.

En anden pulje, det er muligt at hente penge fra, er puljen Virksomhedsservice på områder, der mangler arbejdskraft. Puljen har til formål at styrke og udvikle virksomhedsservicen – både lokalt, når det handler om at få virksomheder til at tage socialt ansvar og inden for de områder, hvor jobcentre arbejder sammen med virksomheder, der mangler arbejdskraft.

Fordelene taler for sig selv

Fordelene ved, at alle medarbejdere har et solidt kompetence- og uddannelsesniveau, taler for sig selv:

  • Virksomheden og medarbejderne er bedre rustet til fremtiden.
  • Stærkere faglighed er lig med bedre konkurrenceevne.
  • Større faglig fleksibilitet styrker kreativ problemløsning.
  • Færre fejl, fordi alle har viden og knowhow.

Arbejdsfællesskab og faglig udvikling

Hos Logistikkompagniet har vi, når vi ansætter ny arbejdskraft, stor fokus på at indtænke mennesker, der ikke nødvendigvis har de påkrævede kompetencer fra starten. Vi ser det som vores pligt at give folk på kanten af arbejdsmarkedet mulighed for at blive en del af et arbejdsfællesskab og at udvikle sig fagligt.

Vores erfaring er, at når et menneske får chancen og ser sig selv løfte en opgave, så giver et kompetenceudviklingsforløb vedkommende et helt nyt perspektiv på både arbejdslivet og en selv. Både medarbejderen og Logistikkompagniet vinder således.

Få del i puljemidlerne

Virksomheder i hele Danmark kan få del i ovennævnte puljer ved at indtænke mennesker, der har brug for opkvalificering eller pt. er uden for arbejdsmarkedet, i deres arbejdsstyrke. Det betyder, at ubesatte stillinger kan bemandes, og for dem, der kommer i job, er det en personlig gevinst.

Indfaldsvinkler og kompetenceafklaring

Når det kommer til kompetenceudvikling af medarbejdere, er der flere mulige indfaldsvinkler.

I uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse – altså videreuddannelse af folk på 18 år og derover – er der bl.a. Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), Erhvervsuddannelser for voksne (EUV) og almene voksenuddannelser på grundskoleniveau.

Vælger man f.eks. at tage en ufaglært voksenlærling ind i virksomheden, kan man få tilskud til lønnen.

Økonomisk kan der også været noget at hente ved at få foretagt en kompetenceafklaringaf medarbejderen forud for et uddannelsesforløb. Afklaringen stiller skarpt på, hvilke af personens reelle kompetencer, opnået via skolegang og job, der kan komme i spil ift. en bestemt uddannelse.

Et højt kompetenceniveau kan således være med til at afkorte uddannelsesforløbet, hvilket betyder, at medarbejderen hurtigere kommer ’hjem’ og bidrager til virksomhedens vækst.

Socialt ansvar skal tages alvorligt

Hvis ufaglærte medarbejdere skal have mulighed for at bevare deres plads på arbejdsmarkedet, skal virksomhedens sociale ansvar tages alvorligt. Det gøres ved at give mennesker på kanten af arbejdsmarkedet mulighed for at tilegne sig de kompetencer, der gør det muligt for dem også i fremtiden at bidrage til samfundet via meningsfuldt arbejde.