Lagerdrift

Optimering og vedligeholdelse af virksomhedens værdikæde kræver kompetente, engagerede og dygtige medarbejdere, der besidder den nødvendige forståelse for produkternes rejse fra produktion til forbruger.

Den daglige lagerdrift byder på mange opgaver; containere der skal tømmes og ompakkes, varer der skal plukkes og pakkes, returvarer der skal håndteres, processer der skal kvalitetssikres.

Hos Logistikkompagniet er vores dygtige medarbejdere rustet til at håndtere de mange krav, der stilles til vores kunder fra deres kunder og samarbejdspartnere. De er trænet til at træde til og håndtere de udfordringer, som vores kunder kan opleve i en ofte hektisk hverdag i konstant forandring.

Med Logistikkompagniets fleksible bemandingsløsninger og med vores medarbejderes erfaring og engagement er din virksomhed godt rustet til hverdagens opgaver og morgendagens konkurrence. Vi kan hjælpe med alle de logistiske opgaver – både som samlet løsning og enkelte services.

Læs mere om de enkelte ydelser, og hvordan Logistikkompagniet kan hjælpe din virksomhed herunder.

 

CONTAINTERTØMNING

Læs mere her

PLUK & PAK

Læs mere her

RETURVAREHÅNDTERING

Læs mere her

HJÆLPEFUNKTION

Læs mere her

STØTTEFUNKTION

Læs mere her

Containertømning


Containere, lastvogne og trailere er små mini-lagre, der kræver lige så stor opmærksomhed som resten af din virksomheds logistikfunktioner. Uanset om jeres last skal stilles på de rigtige hyldepladser, ompakkes, relables, eller om den skal omlastes på nye transportmidler og videre ud i forsyningskæden, så kan vi levere et professionelt setup, der matcher jeres virksomheds behov – altid fleksibelt og med øje for effektivisering af processerne.

Hos Logistikkompagniet er vi specialiseret inden for tømning af mini-lagre som containere, lastvogne og trailere samt den efterfølgende håndtering af lasten.

Vi sørger for:

 • at bemandingen altid passer til indkomne opgaver
 • oplæring af nye medarbejdere
 • kvalitetssikring og optimering af processerne.

– Så du og dine kollega kan fokusere på jeres kernekompetencer

Vores erfarne og omstillingsparate medarbejdere kan træde til med kort varsel i jeres logistikfunktion og håndtere alle typer last og varer samt sørge for alt fra indlægning i WMS/ERP system til palletering/wraping og sortering.

Containertømning


Containere, lastvogne og trailere er små mini-lagre, der kræver lige så stor opmærksomhed som resten af din virksomheds logistikfunktioner. Uanset om jeres last skal stilles på de rigtige hyldepladser, ompakkes, relables, eller om den skal omlastes på nye transportmidler og videre ud i forsyningskæden, så kan vi levere et professionelt setup, der matcher jeres virksomheds behov – altid fleksibelt og med øje for effektivisering af processerne.

Hos Logistikkompagniet er vi specialiseret inden for tømning af mini-lagre som containere, lastvogne og trailere samt håndtering af den efterfølgende last.

Vi sørger for:

 • at bemandingen altid passer til indkomne opgaver
 • oplæring af nye medarbejdere
 • kvalitetssikring og optimering af processerne.

– Så du og dine kollega kan fokusere på jeres kernekompetencer

Vores erfarne og omstillingsparate medarbejdere kan træde til med kort varsel i jeres logistikfunktion og håndtere alle typer last og varer samt sørge for alt fra indlægning i WMS/ERP system til palletering/wraping og sortering.

 • Mindre sårbarhed

  Vi sørger for, at I altid har det rette antal medarbejdere. Sygdom, orlov, ferie mv. er ikke længere en udfordring.

 • Øget leveringsevne og lønsomhed

  Mens vi har fuldt fokus på containertømning, kan I fokusere på jeres kernekompetencer. Der kommer således 100% fokus på alle opgaver, hvilket giver jer en bedre leveringsevne og øget lønsomhed.

 • Øget fejlreduktion

  Vores erfarne medarbejdere har hele tiden fokus på at optimere alle processer, så de forløber bedst muligt og garanterer færre fejl.

 • Forbedret konkurrenceevne

  Vi har mange års erfaring med lager og logistik. Vi ved derfor, hvad der skal til for at optimere lagerdriften, så I bliver mere konkurrencedygtige.

 • Mindre administration

  Hos Logistikkompagniet håndterer vi alt, der har med medarbejderne at gøre; sygdom, vagtplaner, op- og nedskalering, oplæring og indfasning – intet af dette skal I tænke på.

 • Bedre overblik

PLUK & PAK


Når en vare bestilles, skal der ikke gå længe, før kunden modtager den – det gælder uanset om kunden er andre virksomheder, privatkunder eller egen butik. Processen skal forløbe uden problemer og kvaliteten skal være i top.

Uanset virksomhedens størrelse, om der er 2 pluklinjer eller 500, kan vi hos Logistikkompagniet hjælpe med at løse opgaven.

Hos Logistikkompagniet har vi mange års erfaring med lagerdrift, og vi kender derfor alt til vigtigheden af en velfungerende pluk-og-pak proces. Vi varetager værdikæden fra start til slut – modtager ordren, plukker, kvalitetssikrer og pakker produkterne – mens vi hele tiden har fokus på at optimere og effektivisere processerne, så de passer til netop jeres virksomhed.

Rigtig ledelse og rigtig bemanding er nødvendigt for at sikre effektive og fleksible processer og plukninger.

Hos Logistikkompagniet arbejder vi med fleksibel og skalerbar bemanding og påtager os al ansvar med hensyn til medarbejderne – herunder oplæring og indfasning i virksomhedens daglige rutiner. Det sikrer, at vores kunder betaler for den mest effektive bemanding – uden selv at skulle bruge tid på de administrative og ledelsesmæssige opgaver.  

 • Mindre sårbarhed

  Vi sørger for, at I altid har det rette antal medarbejdere. Sygdom, orlov, ferie mv. er ikke længere en udfordring.

 • Øget leveringsevne og lønsomhed

  Mens vi har fuldt fokus på containertømning, kan I fokusere på jeres kernekompetencer. Der kommer således 100% fokus på alle opgaver, hvilket giver jer en bedre leveringsevne og øget lønsomhed.

 • Øget fejlreduktion

  Vores erfarne medarbejdere har hele tiden fokus på at optimere alle processer, så de forløber bedst muligt og garanterer færre fejl.

 • Forbedret konkurrenceevne

  Vi har mange års erfaring med lager og logistik. Vi ved derfor, hvad der skal til for at optimere lagerdriften, så I bliver mere konkurrencedygtige.

 • Mindre administration

  Hos Logistikkompagniet håndterer vi alt, der har med medarbejderne at gøre; sygdom, vagtplaner, op- og nedskalering, oplæring og indfasning – intet af dette skal I tænke på.

 • Bedre overblik

Returvarehåndtering


Alle virksomheder – uanset størrelse og produkt – oplever at få varer retur. Men det tager tid at sortere, kvalitetssikre og varetage disse returvarer.

Hos Logistikkompagniet har vi stor erfaring med returvarehåndtering og ved, hvordan vi håndterer processen, så den forløber optimalt. Med afsæt i virksomhedens regler og krav til returvarer sørger vi for, at varerne bliver sorteret, kasseret, ompakket, lagt på lager eller på anden vis håndteret.

Vi tilbyder skalerbar bemanding, der passer til opgavemængden, og tager altid ansvar for oplæring af medarbejdere samt kvalitetssikring og optimering af processerne. Vi kan stille med fuldt bemandingsteam med en tilknyttet leder, eller et team, der arbejder under jeres ledelse – eller en løsning derimellem. Uanset hvilken løsning, I ønsker, får I et team af dedikerede og fagligt stærke medarbejdere, der får deres daglige gang i jeres faciliteter – og dermed skaber en stærk forståelse for, hvad der har betydning for netop jeres virksomhed.

 • Mindre sårbarhed

  Vi sørger for, at I altid har det rette antal medarbejdere. Sygdom, orlov, ferie mv. er ikke længere en udfordring.

 • Øget leveringsevne og lønsomhed

  Mens vi har fuldt fokus på containertømning, kan I fokusere på jeres kernekompetencer. Der kommer således 100% fokus på alle opgaver, hvilket giver jer en bedre leveringsevne og øget lønsomhed.

 • Øget fejlreduktion

  Vores erfarne medarbejdere har hele tiden fokus på at optimere alle processer, så de forløber bedst muligt og garanterer færre fejl.

 • Forbedret konkurrenceevne

  Vi har mange års erfaring med lager og logistik. Vi ved derfor, hvad der skal til for at optimere lagerdriften, så I bliver mere konkurrencedygtige.

 • Mindre administration

  Hos Logistikkompagniet håndterer vi alt, der har med medarbejderne at gøre; sygdom, vagtplaner, op- og nedskalering, oplæring og indfasning – intet af dette skal I tænke på.

 • Bedre overblik

Hjælpefunktion

For at sikre en smidig og problemfri pluk og pak proces, er der en række praktiske opgaver, der løbende skal løses, såsom udprint af labels og klargøring og bestilling af pakkeemballage.

Misligholdelse af disse praktiske og ”administrative” opgaver kan hurtigt medføre øgede omkostninger, længerevarende arbejdsprocesser og forsinkelse af pluk og pak processen.

Logistikkompagniet har mange års erfaring med lagerdrift generelt – pluk og pak og dertilhørende opgaver i særdeleshed. Vi ved derfor, hvor vigtigt det er at indtænke alle elementer af processen i planlægningen.

Vores professionelle mandskab sørger for, at alle de praktiske opgaver bliver løst i overensstemmelse med jeres standarter og søger hele tiden at optimere processerne. Mandskabet op- og nedjusterer vi efter opgavemængden – det giver jer mere effektivitet for pengene.

Vi sørger naturligvis for alt, hvad der har med bemanding at gøre – uanset om der er tale om dækning af vagter ved sygdom, skallering efter antal opgaver eller oplæring og indfasning af nye medarbejdere.

Kort sagt: I skal blot fokusere på jeres kerneområder, så klarer vi resten.

For at sikre en smidig og problemfri pluk og pak proces, er der en række praktiske opgaver, der løbende skal løses, såsom udprint af labels og klargøring og bestilling af pakkeemballage.

Misligholdelse af disse praktiske og ”administrative” opgaver kan hurtigt medføre øgede omkostninger, længerevarende arbejdsprocesser og forsinkelse af pluk og pak processen.

Logistikkompagniet har mange års erfaring med lagerdrift generelt – pluk og pak og dertilhørende opgaver i særdeleshed. Vi ved derfor, hvor vigtigt det er at indtænke alle elementer af processen i planlægningen.

Vores professionelle mandskab sørger for, at alle de praktiske opgaver bliver løst i overensstemmelse med jeres standarter og søger hele tiden at optimere processerne. Mandskabet op- og nedjusterer vi efter opgavemængden – det giver jer mere effektivitet for pengene.

Vi sørger naturligvis for alt, hvad der har med bemanding at gøre – uanset om der er tale om dækning af vagter ved sygdom, skallering efter antal opgaver eller oplæring og indfasning af nye medarbejdere.

Kort sagt: I skal blot fokusere på jeres kerneområder, så klarer vi resten.

 

 • Mindre sårbarhed

  Vi sørger for, at I altid har det rette antal medarbejder. Sygdom, orlov, ferie mv. er ikke længere en udfordring.

 • Øget leveringsevne og lønsomhed

  Mens vi har fuldt fokus på containertømning, kan I fokusere på jeres kernekompetencer. Der kommer således 100% fokus på alle opgaver, hvilket giver jer en bedre leveringsevne og øget lønsomhed.

 • Øget fejlreduktion

  Vores erfarne medarbejdere har hele tiden fokus på at optimere alle processer, så de forløber bedst muligt og garanterer færre fejl.

 • Forbedret konkurrenceevne

  Vi har mange års erfaring med lager og logistik. Vi ved derfor, hvad der skal til for at optimere lagerdriften, så I bliver mere konkurrencedygtige.

 • Mindre administration

  Hos Logistikkompagniet håndterer vi alt, der har med medarbejderne at gøre; sygdom, vagtplaner, op- og nedskalering, oplæring og indfasning – intet af dette skal I tænke på.

 • Bedre overblik

Støttefunktion

Fokuser på jeres kernekompetencer og produktion – så håndterer vi logistikken.

Mange produktionsvirksomheder ønsker at have fokus på det, de er bedst til – nemlig produktion. Men ofte tager det logistiske arbejde på både interne og eksterne lagre al for meget tid.

Som noget nyt tilbyder Logistikkompagniet nu en støttefunktion til produktionen; det vil sige, at vi tager os af logistikken og sørger for løbende drift, vedligeholdelse og optimering af det interne lager, så selve produktionen forløber uden afbrydelser. Uanset om I kun ønsker hjælp i perioder med spidsbelastning eller ønsker at udlicitere opgaverne permanent – så er vi klar til at hjælpe.

Vores professionelle mandskab vil håndtere alle lager- og logistikopgaver i jeres faciliteter og bliver dermed en del af jeres daglige bemanding. Det skaber stærkere tilhørsforhold og større forståelse for netop jeres virksomheds behov og dagligdag – hvilket fører til bedre service.

Når vi løser opgaver – uanset om det er støttefunktion, pluk & pak, eller anden service – er det som at få ansat en række nye medarbejdere – blot uden alt det administrative. Den del ordner vi.

Fokuser på jeres kernekompetencer og produktion – så håndterer vi logistikken.

Mange produktionsvirksomheder ønsker at have fokus på det, de er bedst til – nemlig produktion. Men ofte tager det logistiske arbejde på både interne og eksterne lagre al for meget tid.

Som noget nyt tilbyder Logistikkompagniet nu en støttefunktion til produktionen; det vil sige, at vi tager os af logistikken og sørger for løbende drift, vedligeholdelse og optimering af det interne lager, så selve produktionen forløber uden afbrydelser. Uanset om I kun ønsker hjælp i perioder med spidsbelastning eller ønsker at udlicitere opgaverne permanent – så er vi klar til at hjælpe.

Vores professionelle mandskab vil håndtere alle lager- og logistikopgaver i jeres faciliteter og bliver dermed en del af jeres daglige bemanding. Det skaber stærkere tilhørsforhold og større forståelse for netop jeres virksomheds behov og dagligdag – hvilket fører til bedre service.

Når vi løser opgaver – uanset om det er støttefunktion, pluk & pak, eller anden service – er det som at få ansat en række nye medarbejdere – blot uden alt det administrative. Den del ordner vi.

 • Mindre sårbarhed

  Vi sørger for, at I altid har det rette antal medarbejder. Sygdom, orlov, ferie mv. er ikke længere en udfordring.

 • Øget leveringsevne og lønsomhed

  Mens vi har fuldt fokus på containertømning, kan I fokusere på jeres kernekompetencer. Der kommer således 100% fokus på alle opgaver, hvilket giver jer en bedre leveringsevne og øget lønsomhed.

 • Øget fejlreduktion

  Vores erfarne medarbejdere har hele tiden fokus på at optimere alle processer, så de forløber bedst muligt og garanterer færre fejl.

 • Forbedret konkurrenceevne

  Vi har mange års erfaring med lager og logistik. Vi ved derfor, hvad der skal til for at optimere lagerdriften, så I bliver mere konkurrencedygtige.

 • Mindre administration

  Hos Logistikkompagniet håndterer vi alt, der har med medarbejderne at gøre; sygdom, vagtplaner, op- og nedskalering, oplæring og indfasning – intet af dette skal I tænke på.

 • Bedre overblik

Ved at indgå et samarbejde med Logistikkompagniet er vi blevet mindre sårbare og slipper for tab på produktivitet, da de selv er ansvarlige for altid at have den aftalte bemanding klar. lagerchef Allan Nielsen, Carl Ras

OM os

om Logistikkompagniet

referencer

Logistikkompagniet refferencer

kontakt os

Kontakt Logistikkompagniet