Mønsterbryder bryder ud og tager kegler på CBS!

For 5. år i træk anerkender Logistikkompagniet den dimittend, der har opnået årgangens højeste karaktergennemsnit på HD SCM – en 2-årig uddannelse i Supply Chain Management på CBS. Og i år går anerkendelsen for den ekstraordinære indsats og checken på 10.000 kroner til den 42-årige hollandsk-danske Robert van der Valk for et karaktergennemsnit på 10,8.

Supply Chain Management handler om skabe værdi. Det handler om logistik – om hvordan vi flytter varer fra ét sted til et andet – men ikke kun i et teknisk videnskabeligt perspektiv. Logistik handler i lige så høj grad om menneskelig forståelse. Om, hvordan vi håndterer alt fra kulturelle forskelle til menneskelige fejl. I sin tale til dette års dimittender fortæller Aseem Kinra, Lektor og studieleder ved CBS:

– I er et hold, som vil blive husket for at være særligt ekstroverte. Dem, der tør udfordre gængse tænkemåder og være engageret på en ny måde. I en søgen efter The big Why har I stillet spørgsmålstegn ved alle discipliner. Og via jeres engagement har I hjulpet med at skabe en international profil til HD SCM, som fremadrettet vil blive kendt som The Graduate Diploma Program in Supply Chain Management, ligesom det har udløst et rigtig flot karaktergennemsnit.

Smidige Supply Chains, som er godt orkestrerede, bliver mere og mere værdsat som et parameter, der giver virksomheder konkurrencemæssige fordele. I dag modtager I jeres bevis på, at I om nogen har kompetencerne til at designe, styre og lede sådanne værdikæder effektivt. Fra idé til slutbruger. På tværs af landegrænser og kulturer.

TrygFonden og Logistikkompagniet samarbejder om at kompetenceløfte

Initiativet til at uddele denne erkendelse er opstået ud fra den optik, at det for mig som virksomhedsleder er vigtigt at stå i spidsen for en attraktiv virksomhed i forhold til kunderne, men bestemt også i forhold til nuværende og fremtidige medarbejdere. Hos Logistikkompagniet er det vores mål hele tiden at tiltrække kompetente medarbejdere til at vidensløfte lager og logistik, og i den sammenhæng er det virkelig relevant at samarbejde med CBS, fortæller Jan Dewald Hansen, Adm. direktør og medejer af Logistikkompagniet.

Han fortsætter: Og fordi det netop ligger os meget på sinde at arbejde aktivt med viden inden for lager og logistik, har vi udvidet vores samarbejde med CBS og sammen lanceret Logistikakademiet med det formål at kompetenceløfte mennesker inden for denne branche. – Et akademi i et online læringsunivers, hvor lager- og logistikmedarbejdere én gang om måned bliver præsenteret for ny konkret og håndgribelig viden om lager- og logistikhåndtering, de kan bruge på arbejdspladsen med det samme.

Logistik og Supply Chain er mit hjerteblod

Tilbage står Robert van der Valk med en stor check og et lige så stor smil! – Når jeg ikke læser, arbejder jeg som strategisk indkøber hos COMM2IG. En it-leverandør, der hjælper virksomheder og organisationer med at få styr på hverdagen via alt fra små kabler til store serverløsninger.

Hvorfor jeg har valgt at læse en HD i Supply Chain Management? På grund af en turbulent barndom har jeg faktisk aldrig fået en ungdomsuddannelse. Jeg har imidlertid arbejdet som salgskoordinator for COMM2IG i en lang årrække og beslutter mig for 6,5 år siden at få papirer på mit arbejde. Jeg begynder derfor at læse en Akademiuddannelse på CBS i logistik.

I takt med, at jeg nærmer mig de afsluttende eksamener, har jeg fået blod på tanden. Jeg føler at en HD i SCM er det næste og helt rigtige skridt – særligt, fordi både min kone og en super god underviser på CBS opfordrer mig til det, smiler Robert van der Valk.

Hvad Roberts HD i Supply Chain Management skal føre til er endnu uvist. Nu venter en velfortjent sommerferie! – Det kunne være, jeg skulle bruge præmien på at forkæle min kone med en weekendrejse, indskyder Robert, som nærmest har været helt-og-aldeles fraværende de seneste 5 måneder på grund af afgangsprojektet. Et projekt om, hvordan man bedst muligt bevæger sig imod strategisk indkøb ud fra et kundeværdi-opfattelsesperspektiv, som naturligvis kommer såvel Robert som COMM2IG til gode i hverdagen.