Vores værdier

• Vi respekterer hinandens forskelligheder

• Vi er åbne og siger tingene som de er

• Vi giver hinanden plads

• Vi skal til stadighed dygtiggøre os gennem ekstern og intern uddannelse

• Vi hjælper hinanden til at nå vores fælles mål

• Vi nyder de synergieffekter mangfoldigheden i vores arbejdsstyrke tilvejebringer i hverdagen

• Vi støtter op om hinanden og hjælpes ad med at skabe god energi og et godt arbejdsmiljø