Parløb mellem Jobcenter Horsens og Logistikkompagniet bragte ledige tilbage på arbejdsmarkedet

Et tæt samarbejde mellem Horsens Kommune og Logistikkompagniet betød, at 30 medarbejder fik job på lageret i Horsens – deriblandt mange langtidsledige. Da virksomheden i juni 2018 åbnede sin afdeling i Horsens, fik den en henvendelse fra butikskæden Normal, der akut manglede lagermedarbejdere.

Kundelogistikchef hos Logistikkompagniet, Jan Glintborg, kontaktede Horsens Kommunes jobcenter med ønsket om at få hjælp til at finde medarbejdere, de kunne klæde på til at løse opgaven hos Normal. Og jobkonsulent Mitzi Wind trådte straks til, så brikkerne faldt på plads for alle parter.

Kommunens fordel

For Horsens Kommune har den åbenlyse fordel ved forløbet været, at en stor gruppe ledige kom i job som følge af Logistikkompagniets henvendelse. Og der var vel at mærke tale om fuldtidsjob med løn, pension og feriepenge.

”Vi er stolte af, at vi gennem vores partnerskab med Jobcenter Horsens har givet mennesker på kanten af arbejdsmarkedet mulighed for at få en fast ansættelse, hvor de oplever at blive en ligeværdig del af en velfungerende medarbejderstab”, fortæller en glad Jan Glintborg.

Vi har sparet tid og penge

For os som virksomhed har fordelen ved samarbejdet med jobcenteret været, at vi undgik at bruge økonomiske og tidsmæssige ressourcer på både annoncering, efterfølgende gennemgang af ansøgninger og udvælgelse af de bedst egnede kandidater. Den opgave stod Mitzi helt og holdent for. Det var også hende, der sørgede for at give konstruktiv feedback til de personer, der ikke blev tilbudt job.

Gensidig forpligtelse

Mitzi Wind fortæller:

”Jan henvendte sig til mig, fordi Logistikkompagniets nye afdeling i Horsens havde brug for medarbejdere. Vi mødtes for at afstemme forventninger, så vi var sikre på, at vi styrede efter det samme mål. Et personligt møde er et must, fordi det er her, vi ser hinanden i øjnene og forpligter os gensidigt til processen – og så er det her, det første frø til et givende samarbejde bliver sået”.

Efter mødet indgik Logistikkompagniet således et tæt, professionelt parløb med Mitzi og jobcenteret. Et samarbejde, der lige fra starten tegnede til at blive en succes.

Jobcenteret afkodede vores behov

”Fra første færd oplevede jeg en dialogbåret og meget fokuseret tilgang til at løse opgaven. Mitzi forstod at afkode Logistikkompagniets behov, og hun udviste både stort engagement og knivskarpt overblik i forhold til at finde de bedst egnede kandidater”, fortæller Jan Glintborg.

Hos os vægter vi menneskelige værdier højt, og det blev derfor understreget på mødet med Mitzi.

”Vores virksomhed bygger på det værdigrundlag, at folk skal have en chance, selvom de faglige kompetencer måske ikke er helt,som vi kunne ønske det. Dem hjælper vi den enkelte med at få optimeret gennem de kompetenceforløb, alle vores medarbejdere gennemgår”, uddyber Jan.

Tæt kontakt mellem Logistikkompagniet og jobcenteret

Igennem hele processen har der været tæt kontakt mellem os og Horsens Kommune. Forløbet var enkelt og overskueligt, fordi Mitzi var den gennemgående kontaktperson lige fra starten.

Hun varetog nøje en gennemgang af Jobcenter Horsens CV-database for at spotte profiler, der matchede de stillinger, der skulle besættes hos Normal. Efterfølgende udvalgte Mitzi de bedst egnede kandidater og sendte dem videre til os, hvor Jan så stod for at afholde samtaler.

Menneskelig gevinst

Vi er utroligt glade for, at samarbejdet med jobcenteret i Horsens har fået en stor gruppe ledige i arbejde. Det er en gevinst for os, men også – og ikke mindst – for de mennesker, der endelig kunne vinke farvel til overførselsindkomst for i stedet at sige goddag til en ’ægte’ lønseddel.

Glade medarbejdere giver glade kunder

Siden Logistikkompagniet så dagens lys i 2009 har CSR været top of mind, hvilket giver positiv genlyd på alle niveauer i organisationen, men også udad til.

”Vi vil gerne give folk en chance for at komme tilbage på det arbejdsmarked, de af den ene eller anden årsag har været væk fra gennem længere tid. Når vi tager folk ind, er vi derfor meget opmærksomme på, at vi – selvom vi har travlt – skal have overskud til at spørge til hinanden og tage os tid til at høre svaret. Det er med til at give glade medarbejdere, der stortrives – og når vi leverer glade medarbejdere til kunden, har vi også glade kunder”, slutter Jan Glintborg.