Persondatapolitik

Vi har persondata på vores medarbejdere, på kunder (kontaktpersoner) samt leverandører (kontaktpersoner). Vi har kun det data, der er nødvendigt for at kunne holde en professionel relation samt for at kunne overholde gældende lovgivning. Som følge af vores CSR arbejde med kommuner kan helbredsoplysninger indhentet med samtykke forekomme.

Opbevaring og deling

Vi opbevarer data på et sikkert servermiljø med daglig backup og reguleret adgang. Persondata udveksles med services og myndigheder for at overholde lovgivning og kontraktuelle forpligtigelser. Der er indgået databehandleraftaler med eksterne serviceleverandører.

Eventuelle papirversioner opbevares sikret.

Vedligehold

Data vedligeholdes løbende så vi til enhver tid har aktuelle data på vores interessenter og medarbejdere. Henvendelser fra registrerede imødekommes i det omfang, det er muligt.

Sletning

Data slettes når det ikke længere er relevant for forretningen, eller når det ikke er nødvendigt i forhold til lovgivning.

Cookies

Cookies bliver anvendt til at indsamle anonyme data om vores besøgende, som kan benyttes til at forbedre online markedsføring og brugeroplevelse på hjemmesiden.