Projektløsning

I et konkurrencepræget marked kræver det nytænkning og konstant optimering af værdikæden at fastholde lønsomheden – og at skabe værdi i alle led.

Som lager- og logistikoperatør skal man have forståelse for kundens situation og hele den markedssituation, kunden opererer i, for at kunne bidrage med løsninger, der ikke kun er håndtering af en bestemt opgave – men også er en del af en strategisk fordel, som kunderne skal have for at fastholde og udvide deres position.

Hos Logistikkompagniet er vores dygtige medarbejdere rustet til at håndtere de mange krav, der stilles til vores kunder fra deres kunder og samarbejdspartnere – kompetencer, der optimerer og implementerer de daglige processer.

 

Projektløsning

I et konkurrencepræget marked kræver det nytænkning og konstant optimering af værdikæden at fastholde lønsomheden – og at skabe værdi i alle led.

Som lager- og logistikoperatør skal man have forståelse for kundens situationen og hele den markedssituation, kunden opererer i, for at kunne bidrage med løsninger, der ikke kun er håndtering af en bestemt opgave – men også er en del af en strategisk fordel, som kunderne skal have for at fastholde og udvide deres position.

Hos Logistikkompagniet er vores dygtige medarbejdere rustet til at håndtere de mange krav, der stilles til vores kunder fra deres kunder og samarbejdspartnere – kompetencer, der optimere og implementere de daglige processer.

 

OPTÆLLING & STATUS

Læs mere her

FORBEDRINGSPROCESSER

Læs mere her

Optælling & Status


Uanset om der er tale om flytning af lager eller den årlige status, så er optælling noget, der kræver tid og ressourcer – og som bør udføres professionelt for at minimere fejl.

Med vores professionelle teamledere i spidsen, varetager Logistikkompagniet jeres optælling, så I kan fokusere på den daglige drift.

Men lagerstatus er meget mere end optælling. Med baggrund i vores mange års erfaring inden for logistik analyserer, kvalitetssikrer og bringer vi intelligens til lagerindretning – korrigerende handlinger, der alle er med til at forebygge fejl.

Med en fleksibel bemandingsløsning skal I ikke bekymre jer om sygdom, ferie eller håndtering af spidsbelastninger. Vores omstillingsparate medarbejdere kan træde til med kort varsel, så opgaverne løses så effektivt som muligt.

 

Optælling & Status


Uanset om der er tale om flytning af lager eller den årlige status, så er optælling noget, der kræver tid og ressourcer – og som bør udføres professionelt for at minimere fejl.

Med vores professionelle teamledere i spidsen, varetager Logistikkompagniet jeres optælling, så I kan fokusere på den daglige drift.

Men lagerstatus er meget mere end optælling. Med baggrund i vores mange års erfaring inden for logistik analyserer, kvalitetssikrer og bringer vi intelligens til lagerindretning – korrigerende handlinger, der alle er med til at forebygge fejl.

Med en fleksibel bemandingsløsning skal I ikke bekymre jer om sygdom, ferie eller håndtering af spidsbelastninger. Vores omstillingsparate medarbejdere kan træde til med kort varsel, så opgaverne løses så effektivt som muligt.

 
 • Mindre sårbarhed

  Vi sørger for, at I altid har det rette antal medarbejdere. Sygdom, orlov, ferie mv. er ikke længere en udfordring.

 • Øget leveringsevne og lønsomhed

  Mens vi har fuldt fokus på containertømning, kan I fokusere på jeres kernekompetencer. Der kommer således 100% fokus på alle opgaver, hvilket giver jer en bedre leveringsevne og øget lønsomhed.

 • Øget fejlreduktion

  Vores erfarne medarbejdere har hele tiden fokus på at optimere alle processer, så de forløber bedst muligt og garanterer færre fejl.

 • Forbedret konkurrenceevne

  Vi har mange års erfaring med lager og logistik. Vi ved derfor, hvad der skal til for at optimere lagerdriften, så I bliver mere konkurrencedygtige.

 • Mindre administration

  Hos Logistikkompagniet håndterer vi alt, der har med medarbejderne at gøre; sygdom, vagtplaner, op- og nedskalering, oplæring og indfasning – intet af dette skal I tænke på.

 • Bedre overblik

Forbedringsprocesser


Mange virksomheder oplever, at der er potentiale for optimering af de daglige processer – men når man er en del af driften, kan det være svært at se, hvor og hvordan ændringerne skal foretages.

Logistikkompagniet har stor erfaring med forbedringsprocesser af lagerdrift. En af vores professionelle teamledere vil følge og aktivt observere den daglige drift og på baggrund af dette udforme en rækker forbedringsforslag.

Men det stopper ikke her. Hos Logistikkompagniet arbejder vi med hands on drift. Vi præsenterer ikke blot en række løsninger i mødelokalet; vi går med ud på gulvet og tager ansvar for implementeringen – og går først hjem, når alle processer forløber optimalt.

Vores dedikerede teamledere sikrer, at alle medarbejdere – vores som jeres – er komfortable med de nye processer.

Kort sagt: vi skaber målbare resultater.

Forbedringsprocesser


Mange virksomheder oplever, at der er potentiale for optimering af de daglige processer – men når man er en del af driften, kan det være svært at se, hvor og hvordan ændringerne skal foretages.

Logistikkompagniet har stor erfaring med forbedringsprocesser af lagerdrift. En af vores professionelle teamledere vil følge og aktivt observere den daglige drift og på baggrund af dette udforme en rækker forbedringsforslag.

Men det stopper ikke her. Hos Logistikkompagniet arbejder vi med hands on drift. Vi præsenterer ikke blot en række løsninger i mødelokalet; vi går med ud på gulvet og tager ansvar for implementeringen – og går først hjem, når alle processer forløber optimalt.

Vores dedikerede teamledere sikrer, at alle medarbejdere – vores som jeres – er komfortable med de nye processer.

Kort sagt: vi skaber målbare resultater.

 • Optimering af daglige processer

  Vores professionelle teamledere følger den daglige rytme og udformer en række forbedringsforslag.

 • Sikker implementering

  Vi hjælper med at implementere nye processer og går ikke, før de er en naturlig del af den daglige rutine.

 • Øget fejlreduktion

  Vores erfarne medarbejdere har hele tiden fokus på at optimere alle processer, så de forløber bedst muligt og garanterer færre fejl.

 • Mindre administration

  Hos Logistikkompagniet håndterer vi alt, der har med medarbejderne at gøre; sygdom, vagtplaner, op- og nedskalering, oplæring og indfasning – intet af dette skal I tænke på.

 • Øget konkurrenceevne

  Vi har mange års erfaring med lager og logistik. Vi ved derfor, hvad der skal til for at optimere lagerdriften, så I bliver mere konkurrencedygtige.

Kemien mellem vores ansatte og Logistikkompagniets fungerer over al forventning. De kunne lige så godt have haft vores logo på brystet i stedet for deres eget.lagerchef Allan Nielsen, Carl Ras

Forside

Praktik

Nyheder og presse

Forside

Praktik

Nyheder og presse