Robotterne kommer

Er det os, der styrer dem eller omvendt?

Automatisering og teknologi vinder mere og mere indpas i en verden i hastig forandring. I den forbindelse er fænomenet Industri 4.0 blevet lanceret. Robotter indtager med syvmileskridt arbejdsmarkedet og tager over, hvor det tidligere var menneskehænder, der udførte en given opgave. Med teknologiens mange muligheder øger virksomheder deres konkurrenceevne som følge af stigende effektivisering. Bagsiden af medaljen er dog, at efterspørgslen på arbejdskraft svinder i takt med, at robotter tager over. Hvordan sørger vi for, at prisen for den stigende automatisering i samfundet ikke kommer til at få en alt for høj menneskelig pris?

Digital parathed

Industri 4.0er et forsøg på at beskrive, hvor parate virksomheder er til at tage diverse arbejdsgange til et højere niveau ved at inddrage automatisering bevidst. Robotter er gået fra at være i såkaldte lukkede celler – altså enheder, der ikke kommunikerer med andre enheder – til at være kommet online, hvor de skal ’tale sammen’ og indhente data fra hinanden. 

Det kræver derfor mere og mere digital parathedaf virksomheder, der benytter automatiserede arbejdsgange. Men det kræver også menneskelig parathed, hvis ikke den digitale verden skal løbe os over ende. 

På den ene side betyder automatiseringen, at fx lagerdrift bliver effektiviseret, fordi robotter kan arbejde non-stopog ikke har behov for spisepauser, toiletbesøg og ferier. På den anden side medfører ”robottisering” dog, at et stort antal medarbejdere risikerer at stå uden arbejde, hvilket på sigt kan komme til at koste samfundet mange penge.

Fordele og ulemper

Vi hverken kan eller skal, kæmpe imod den teknologiske udvikling, men – ikke kun – inden for logistikområdet er det nødvendigt at gøre sig nogle grundige overvejelser ift., hvordan teknologi og individet kan spille sammen, hvis man beslutter sig for at automatisere dele af eller hele virksomheden. 

Der er ingen tvivl om, at der er store fordele at hente ved at inddrage robotter til forskellige typer opgaver. Fx ved tunge løft, risikabelt arbejdsmiljø eller ensidigt arbejde giver det mening at tage teknologien til hjælp. 

Det vil dels være til gavn for medarbejderen ikke at skulle slide på kroppen eller udsætte sig selv for unødig fare. Dels vil det også gavne virksomheden at have en robot til at udføre trivielt arbejde, idet robottens opmærksomhed og præcision ikke sløves over tid. Det betyder konstant præcision og output.

Men set i et overordnet perspektiv risikerer vi at presse medarbejdere ud af arbejdsmarkedet, hvis vi lader robotter og ikke mennesker styre arbejdsgangen.

EMS – et smugkig ind i fremtiden

Den amerikanske fremtidsforsker, Robin Hanson, tager med bogen ’The Age of Em’et smugkig ind i en fremtid med robotkopier af mennesker, såkaldte EMS, bygget på baggrund af ekstremt detaljerede hjernescanninger. 

Sagt med andre ord, så er en EM en selvtænkende kopi af mennesket – i modsætning til kunstig intelligens, der udfører opgaver på baggrund af informationer udvalgt af mennesker og efterfølgende programmeret til at udføre en opgave på baggrund heraf. 

Kloning af robot-medarbejdere

Ems vil reelt kunne udkonkurrere menneskelig arbejdskraft, fordi deres DNA vil være et mix fra de klogeste og mest effektive mennesker. De vil således have helt eminente evner til at udføre selv de mest komplekse opgaver. 

Set gennem fremtidsbriller forudser Robin Hanson, at vi kommer til at klone disse ems, når nye opgaver presser sig på – frem for at hyre menneskelig arbejdskraft, som ofte er en mangelvare og også langsom og ustabil ift. ems. Med EMS får vi robotmedarbejdere, der vil kunne arbejde i døgndrift og producere enorme mængder i et eksplosivt tempo. 

Store menneskelige konsekvenser

Selvom vi hos Logistikkompagniet ikke kan se ind i fremtiden, forudser vi dog, at det vil have store menneskelige konsekvenser, hvis det amerikanske bud på ”robottisering” bliver til virkelighed.

Det handler derfor om, at vi sørger for at ’klæde medarbejderne på’, så de er på forkant med fremtiden. På den måde får vi robotter og mennesker til at være på samme hold frem for, at teknologien bliver vores ansattes værste fjende. 

Hos Logistikkompagniet tror vi på, at det skaber værdi i den enkeltes hverdag at være med til at bidrage til samfundet. Uden den mulighed er der risiko for, at både livsglæde og -kvalitet daler markant. 

Relationer skaber resultater

Logistikkompagniet ser det således som en af sine vigtigste opgaver at have medarbejdernes trivsel i fokus, når vi gør os overvejelser om at inddrage avanceret teknologi i arbejdshverdagen.

Vores erfaring er, at de bedste resultater – både for menneske og virksomhed – skabes dels gennem relationer og dels ved at løfte det enkelte menneske. Relationer kræver menneske til menneske kontakt – når vi sermennesker, kan vi løfte der, hvor det er nødvendigt og dermed skabe menneskelig parathed. Derfor fokuserer vi på løbende at udvikle vores ansattes kompetencer. På den måde er vi med til at løfte dem derop, hvor det hele tiden er dem, der styrer robotterne og ikke omvendt.