Vores engagement i uddannelse af elever handler om at berige erhvervslivet med dygtige og helstøbte mennesker

4 elever er på nuværende tidspunkt ansat inden for lager og logistik samt lager og transport hos Logistikkompagniet – et antal elever, som afspejler den beregning for praktikplads-AUB, virksomheden er normeret til fra politisk hold. Målet er imidlertid at fordoble antallet af elever allerede fra efteråret 2018.

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mangler der samlet set 10.330 praktikpladser på landsplan. Og selvom dette er et fald på 9 % i forhold til samme tid sidste år, er manglen på praktikpladser fortsat massiv. Virksomhederne opretter simpelthen alt for få praktikpladser i forhold til jobfremgangen.

– Her i virksomheden er det en del af vores DNA at afsætte ressourcer til at uddanne og udvikle mennesker blandt andet via handlingsplaner og uddannelsesforløb, der tilgodeser den enkeltes behov, pointerer Jens Sommermark, COO hos Logistikkompagniet. – Og hér bevæger vi os faktisk langt bredere ud end blot at uddanne elever, da uddannelse også omfatter alle øvrige medarbejdere i virksomheden.

Vi uddanner fremtidens arbejdskraft

Det er imidlertid vores mål hele tiden at have så mange elever som muligt under uddannelse – at udvikle og uddanne fremtidens arbejdskraft for dermed at gøre vores til at berige erhvervslivet med dygtige og helstøbte mennesker. Derfor arbejder vi også kontinuerligt med at tiltrække opmærksomhed til vores branche og virksomhed via den måde, vi arbejder med udvikling og uddannelse på. Vi har blandt andet stor forståelse for de persontyper, vi hver især er. Det betyder, at vi helt lavpraktisk arbejde med de forskelligheder, vi hver især rummer, hvilket også er et gennemgående parameter i vores virksomhedscenter, hvor vi støtter og hjælper borgere i sjællandske kommuner til en ny chance i livet via afklarende praktikforløb.

Når du er elev hos os, bliver du involveret i hverdagen. Du får ansvar og opgaver på lige fod med dine øvrige kolleger – og så uddanner vi dig ydermere med en forhåbning om at beholde dig i virksomheden efter endt læretid, såfremt samarbejdet fungerer for såvel dig som os.

I den sammenhæng er Eva Axelsen et skoleeksempel på, hvad en glad og positiv tilgang til alt fra kunder til kolleger og opgaver kan gøre af godt for både din egen og andres trivsel. Hun er på alle måder en elev, vi ønsker at fastansætte efter endt læretid!

At uddanne elever er et samfundsmæssigt privilegie

Omdrejningspunktet for vores engagement i uddannelse af elever er af menneskelig karakter. I forhold til mange af de opgaver, vi udfører, er det imidlertid ikke et krav, at vores medarbejdere skal være faglærte. I vores optik er det dog vigtigt, at vores lager- og logistikmedarbejdere er skolet i, hvordan du opbygget et lager, hvordan du plukker og pakker bedst muligt – at de har den rette grundforståelse for vores arbejdsgange.

– Og så er det et samfundsmæssigt privilegie. Vi bør alle forpligte os til at tage del i ansvaret for at uddanne den faglige arbejdskraft, Danmark har så hårdt brug for. Her i virksomheden mærker vi især den stigende mangel på chauffører, hvilket også gør, at vi i høj grad præger vores elever til at gå lager- og transportvejen i det omfang, de selv kan se mulighederne i det.

Vores kunder skriger på chauffører, hvorfor Chaufførudleje i fremtiden bliver en ikke uvæsentlig del af vores forretning, slutter en veloplagt driftschef.