Dine faciliteter - vores medarbejdere

Selvbærende teams

Sådan starter vi et samarbejde

Samarbejdsmodel

I Logistikkompagniet kan vi supplere din lagerdrift med selvbærende teams på enhedsafregning i kortere og længere perioder. Det vigtigste for os er, at vi fra start sikrer, at vi får lagt den rigtige plan og identificerer, hvor vi kan optimere jeres lagerdrift.

01

Plan

Beskrivelse af opgave, krav og forventninger.

Opstart

Kvalitetscheck, mapping af eksisterende processer -> forbedringsidentifikation.

02

ISO / Kaizen

Løbende forbedringer, herunder Kaizen Events, forberedelse til overgang til enhedsafregning.

03

Enhedsafregning

Mulighed for overgang til enhedsafregning på en service level aftale med indbyggede incitamenter til fælles gevinst på løbende forbedringer.

04

Har du nogle spørgsmål?

Vi arbejder med partnerskaber og er dermed ”totalleverandør” af outsourcet lagerbemanding – din virksomhed opnår fleksibilitet, effektivitet og aktivitetsbaserede omkostninger, og du kan derfor fokusere på din kerneforretning.

logistikkompagniet
selvbærende teams

Hvorfor skal du vælge selvbærende teams fra logistikkompagniet

Med outsourcing af lagerbemanding på dedikerede opgaver/områder af lageret, opnår du mulighed for fokus på kerneforretningen. Vi arbejder direkte i dit eget IT-system, egne bygninger og egne processer.

Hos Davidsen er vi meget præget af sæsonudsving, og til at bistå os med at løse de udfordringer, det kan give, har vi et selvkørende aftenhold fra Logistikkompagniet. Et set up, der giver os stor fleksibilitet til at trække på ekstra ressourcer, når vores ordrebog kræver det. I kortere og længere perioder.
Søren Husum
Logistikchef, Davidsen