LK-Lager-billeder-03-illum-edit

Illum-chef: Jeg føler mig som den vigtigste kunde

Mens kunderne i det københavnske stormagasin Illum har stor glæde af virksomhedens centrale placering, forholder det sig lige modsat for Illums logistikmanager, Heinz Müller, der derfor gør brug af en alternativ løsning, der samtidig understøtter Illums vækst og sæsonudsving.

Da vejene i den indre del af hovedstaden ikke er spor egnede til hyppige besøg af lastbiler, har Illum i stedet valgt en decentral modtagelsesadresse, der fungerer som buffer, så antallet af transporter til Silkegade kan begrænses til et minimum.

Og den del af opgaven har Illum valgt at outsource til Logistikkompagniet, der hver dag stiller det nødvendige antal medarbejdere til rådighed for håndteringen af de varer, der kommer ind og ud af bufferlageret.

”Logistikkompagniet konsoliderer varerne, når de kommer, lige som de sørger for at tjekke, om alt er leveret, som det skulle. De registrerer alt direkte i vores lagersystem, de prismærker varerne, og endelig gør de dem klar til at blive kørt ind til Illum, så vi kan få færre biler herind – og koordinere det, så det bliver på nogle tidspunkter, hvor trafikken ikke er så voldsom.

Vi ville blive kraftigt udfordret, hvis alle leverandørerne afleverede hver for sig i Silkegade,” forklarer Heinz Müller.

Fast gruppe og fleksibilitet

Bemandingen på Illums bufferlager er alle fastansatte og organiseret gennem Logistikkompagniet, som sørger for, at bemandingen er fuldtallig hver dag, uanset om der er sygdom eller ferieplaner i gruppen, og for Illums interne logistikfunktion. er der desuden altid mulighed for at skrue yderligere op og ned for hænderne, hvis der er behov for dette.

“I princippet kunne vi selvfølgelig selv have sørget for et lager og for bemandingen af det, men vi fandt hurtigt ud af, at løsningen med Logistikkompagniet er ideel for os, ikke mindst fordi den giver os en stor fleksibilitet,” fortæller Heinz Müller, der samtidig sætter stor pris på, at gruppen af ansatte fra Logistikkompagniet er så fasttømret, som den er.

”Processerne bliver overholdt uanset, hvem der er på arbejde. Det virker, som det er den samme gruppe, vi møder, og det borger jo også for, at Logistikkompagniet er en god arbejdsplads.  Det betyder meget for os, at vi har nogle nøglepersoner, der kender vores forretning, og når der kommer nye til, bliver de lynhurtigt skolet til vores system. Vi mærker ikke nedgang i produktet i ferie eller sygdomsperioder, og det er mit indtryk, at de er gode til at overdrage ansvaret til hinanden. Telefonen bliver altid taget, og der er altid nogen, der kan svare mig på mine spørgsmål, når jeg ringer,” konstaterer Heinz Müller.

Fælles udvikling og tæt samarbejde

Som et led i samarbejdet har Heinz Müller hver anden uge statusmøder med Logistikkompagniets Allan Benediktson, for at sikre, at alt går som det skal, men også for at lave forbedringer, der kan øge produktiviteten i alle kædens led.

”Vi koordinerer alle indkøbsvinduer med Logistikkompagniet, så de kan sørge for, at der er ekstra folk på, når det er nødvendigt, og samtidig arbejder vi hele tiden med at professionalisere og effektivisere processerne. Kæden begynder jo på bufferlageret, og der har vi sammen fintunet processen de seneste fire år.”

”Det er selvfølgelig mig, der kommer med de fleste forslag, men de er proaktive, og de tager i høj grad opgaverne til sig, når vi bliver enige om noget. Allan plejer at sige ’hvis du kan stave det, så kan vi lave det’, og det må man sige, at der bliver levet op til.  Jeg føler mig som den største og vigtigste kunde hos Logistikkompagniet.

Flere nyheder

Har du nogle spørgsmål?

Vi arbejder med partnerskaber og er dermed ”totalleverandør” af outsourcet lagerbemanding – din virksomhed opnår fleksibilitet, effektivitet og aktivitetsbaserede omkostninger, og du kan derfor fokusere på din kerneforretning.

Kontakt os