Dansk Transport Emballage - DTE - 00003

DTE har øget effektiviteten og fleksibiliteten

Dansk Transport Emballage A/S (DTE) har gennem mere end 30 år etableret sig som en af Danmarks førende totalleverandører af genanvendelig plastemballage til både private og erhvervskunder. Virksomheden tilbyder et bredt sortiment af blandt andet kasser, bøtter, spande, kar, tønder samt paller til opmagasinering og transport.

Som et centralt led i optimeringen af virksomhedens logistik har DTE i tre år samarbejdet med Logistikkompagniet, der aktuelt har tre personer på fuld tid på DTE’s lager i Vojens.

”Logistikkompagniets indsats har været gunstig i forhold til vores professionalisering, fordi aftalen betyder, at vi kan fokusere kræfterne på vores kerneforretning, mens de med reference til vores lagerchef Claus B. Jensen tager sig af lageret, og sørger for at det fungerer som det skal. Forståelsen for vores forretning og evnen til at levere kvalificeret arbejdskraft er meget værdifuld for os,” fortæller Michael Gabelgaard Minke, der er partner og administrerende direktør i virksomheden.

Ifølge Michael Gabelgaard Minke har fleksibiliteten i samarbejdet også givet DTE mere robusthed, fordi han med kort varsel kan indhente kvalificeret arbejdskraft til at håndtere de svingninger, der måtte opstå i spidsbelastningsperioder.

”Vi havde tidligere haft store udfordringer med at få vikarer, fordi de ikke kunne håndtere vores systemer effektivt. Men med Logistikkompagniet har vi tre faste medarbejdere og tre faste afløsere, der også er uddannet i vores systemer, og de kan uden problemer tilgå ved sygdom og ferie, eller hvis vi har behov for ekstra mandskab, og det fungerer godt,” konstaterer Michael Gabelgaard Minke.

Fast integreret arbejdsstyrke

Som et led i samarbejdet mellem de to virksomheder har Michael Gabelgaard Minke fra første dag insisteret på, at alle ansatte på lageret har samme vilkår uanset deres ansættelsesvilkår. Så hvad enten deres lønseddel kommer fra DTE eller fra Logistikkompagniet, får de julegaver og fødselsdagsgaver på lige fod med alle.

”De er fuldt integreret i DTE’s daglige drift, og vi ser dem som en del af vores egen medarbejderstab. De deltager i vores møder og modtager de samme goder som vores fastansatte, og det er alle glade for. Jeg er overbevist om, at det er med til at skabe en sammenhængskraft i teamet, hvor vi jo også har de samme mål,” siger Michael Gabelgaard Minke, der også socialt er godt tilfreds med den udvidede arbejdsstyrke:

”De to af dem har været med hele vejen igennem, og jeg snakker jo med dem alle sammen flere gange om ugen, så vi kender hinanden godt efterhånden. Det er nogle ordentlige folk, der også er godt organiseret, og jeg har samme tillid til dem, som jeg har til alle de andre ansatte i virksomheden.”

Digitalisering som fælles projekt

Foruden den faste daglige drift har samarbejdet mellem DTE og Logistikkompagniet også omhandlet forretningsstrategiske projekter.

”Vi har altid folk fra Logistikkompagniet involveret i udviklingsprojekter omkring lageret. Det seneste projekt omhandlede digitalisering af vores bookingproces. I dag fungerer det sådan, at vi taster en ordre ind i salg, og så står Logistikkompagniet for pakningen og for, at der bliver valgt en transportør, som er tilknyttet vores system, og det fungerer virkelig fint. Fejlforsendelser kan koste mange tusinde kroner, og derfor har vi skarpt fokus på at digitalisere og undgåfejl, og der er vi blevet langt mere effektive. Et andet fokus er ligeledes at skabe et lagermiljø, der på alle måder tager hensyn til såvel klimaet som medarbejdernes trivsel og arbejdsforhold,” siger Michael Gabelgaard Minke, der ud over at være i dialog med sin egen lagerchef også har jævnlig dialog med Logistikkompagniet for at sikre fremdrift på udviklingen.

”Jeg har møder med Logistikkompagniet en gang om måneden og et rigtig godt samarbejde med Allan Benediktson, der har god forståelse for vores forretning, men også for mig som kunde og for, hvad der er vigtigt for mig at få på plads i vores daglige drift, forsyningssikkerhed og service overfor vores kunder”, slutter Michael Gabelgaard Minke.

Flere nyheder

Har du nogle spørgsmål?

Vi arbejder med partnerskaber og er dermed ”totalleverandør” af outsourcet lagerbemanding – din virksomhed opnår fleksibilitet, effektivitet og aktivitetsbaserede omkostninger, og du kan derfor fokusere på din kerneforretning.

Kontakt os